پلن برنزی
 • دسترسی به تمامی امکانات
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • کارمزد هر سفارش 10 درصد
 • هزینه اشتراک 50,000 تومان
پلن نقره ای
 • دسترسی به تمامی امکانات
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • کارمزد هر سفارش 7 درصد
 • هزینه اشتراک 100,000 تومان
پلن طلایی
 • دسترسی به تمامی امکانات
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • کارمزد هر سفارش 5 درصد
 • هزینه اشتراک 200,000 تومان